Cá Thần tiên đenCá thần tiên thì có lẽ chúng ta đã gặp rất nhiều rồi nhưng em nghĩ là thần tiên đen xì thì hơi hiếm.
Loài này xuất thân từ sông Amazone Nam Mỹ và thuộc họ Từ Điêu. Thân dài từ 10-15cm, hình tròn dẹp. Toàn thân đen như mực và là một loài cá thần tiên tương đối nổi tiếng. Cá ưa sống ở nhiệt độ từ 22-26oC và nước miềm có tính axit yếu. Cá giống trưởng thành hoàn toàn sau 6-8 tháng. Con đực tương đối lớn, đỉnh đầu tròn dày hơi nhô lên còn cá cái thì phẳng. Cá ăn giun và những thủy sinh nhỏ.

Xem thêm các bài gần đây khác: